Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2014

withoutyou
6157 53b7
Reposted frommagicdust magicdust viabeatlanna beatlanna
withoutyou
withoutyou
2383 a26d
Reposted fromgreens greens viabeatlanna beatlanna
withoutyou
4389 a176
Reposted fromte-quiero te-quiero viafollowed followed
withoutyou

February 16 2014

withoutyou
tak bardzo chciałabym zgubić się dzisiaj z Tobą,
tak żeby urwał mi się film, a rano żebyś był obok.
Reposted fromhole-love hole-love viagwiazdeczka gwiazdeczka
withoutyou

blissancity:

lazy 💤

Reposted fromweightless weightless viaperesekere peresekere
9261 b3e7 500
Reposted fromnameherhope nameherhope
4759 c2dc
Reposted fromnameherhope nameherhope
4740 6750
Reposted fromnameherhope nameherhope
withoutyou
Wiesz co boli najbardziej? Ta świadomość, że nic dla Niego nie znaczysz. Ten moment, kiedy w końcu zaczynasz rozumieć, że tylko zakpił sobie z ciebie. Rozpalił w twoim sercu płomyk, tlący się do dziś, zapominając by ugasić go przed swoim odejściem. A przecież wydawało ci się, że to było prawdziwe.. (...)
Reposted fromBrilliant Brilliant viagwiazdeczka gwiazdeczka
withoutyou
Marzymy o ideałach,
kochamy się w kretynach.
Reposted fromBrilliant Brilliant viagwiazdeczka gwiazdeczka
withoutyou
8200 3e73 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viagwiazdeczka gwiazdeczka
5140 4522
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainvincible invincible

February 01 2014

withoutyou
3506 80d6
Reposted fromfoods foods viakaps kaps
withoutyou
Wyobraźnia zazdrosnej kobiety nie zna granic.
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaperesekere peresekere
withoutyou
2313 f7bd 500
Reposted fromnexxt nexxt
withoutyou
Reposted fromcouples couples
withoutyou
Reposted fromcouples couples
withoutyou
2988 3d4b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl